Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Xem giỏ hàng Thanh toán

Green Tea Macchiato

Green Tea Cold Brew Macchiato 29 Kcal

49,000₫

Oolong Tea Macchiato

Green Tea Cold Brew Macchiato 29 Kcal

49,000₫

Matcha Latte Macchiato

Green Tea Cold Brew Macchiato 29 Kcal

55,000₫

Dark Cacao Macchiato

Green Tea Cold Brew Macchiato 29 Kcal

55,000₫

Salted Macchiato Coffee

Green Tea Cold Brew Macchiato 29 Kcal
49,000₫

Đặt ngay