Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Xem giỏ hàng Thanh toán

J01 Cup Of Day

Strawberry, Apple, Banana

Dâu, Chuối, Táo

49,000₫

J02 Pick Me Up

Strawberry, Kiwi, Apple

Dâu, Kiwi, Táo

49,000₫

J03 Greece'S Wind

Passionfruit, Pineapple, Apple

Chanh dây, Dứa, Táo

49,000₫

J04 Sexy Me

Passionfruit, Apple, Coconut

Chanh dây, Táo, Dừa

49,000₫

J05 Adie-De-Camp

Pineapple, Apple, Carrot

Dứa, Táo, Cà rốt

49,000₫

J06 Juice Lover

Strawberry, Orange, Lemon, Mint

Dâu, Cam, Chanh, Bạc hà

49,000₫

J07 Balance Control

Orange, Passionfruit, Apple

Cam, Chanh dây, Táo

49,000₫

J08 Divas In Red

Watermelon, Lemon, Mint

Dưa hấu, Chanh, Bạc hà

49,000₫

J09 Fly High

Guava, Pineapple

Ổi, Dứa

49,000₫

Đặt ngay